Vandindvindingstilladelse til boring tilhørende Bårdesøvej 140

23.03.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU nr. 128.263

Adresse: Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Projekt: Vandindvindingstilladelse 

Klagefrist: 20-04-2021