Fornyelse af vandindvindingstilladelse, boring DGU nr. 128.134

23.03.2021

Nordfyns Kommune meddeler fornyet tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU nr. 128.134 til vanding af afgrøder

Adresse: 16o Hasmark By, Norup

Projekt: Fornyelse af vandindvindingstilladelse 

Klagefrist: 20-04-2021