Afgørelse om svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

17.03.2021

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til den eksisterende
svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

Adresse: Moderupvej 18, 5471 Søndersø.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til at øge antallet af transporter til fraflytning af smågrise fra 26 til 52 gange pr. år. Det øvrige staldanlæg forbliver uændret, men skal leve op til de nye regler. Det eksisterende staldareal på 3.371 m2 til søer og polte samt 898 m2 opbevaringslager for husdyrgødning indgår i miljøgodkendelsen.

Læs afgørelsen her

Klagefristen udløber den 14. april 2021.