3 Regulativer på affaldsområdet sendes i høring

03.05.2021

Kommunalbestyrelsen har d. 29. april 2021 vedtaget forslag til nye regulativer på affaldsområdet.
Forslagene er i offentlig høring fra den 3. maj til og med d. 31 maj.

Du kan se de 3 regulativer, som sendes i høring ved at klikke på følgende links:

3 Regulativer på affaldsområdet sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har d. 29. april 2021 vedtaget forslag til nye regulativer på affaldsområdet.

Forslagene er i offentlig høring fra den 3. maj til og med d. 31 maj.

Hvad omfatter regulativerne?

Fælles for regulativerne er at formålet er hensigtsmæssig håndtering af affaldet, med forbehold for miljøet. 

Væsentlige ændringer

Regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald giver ikke anledning til væsentlige ændringer for hovedparten af affaldsfraktionerne. 

Der er dog væsentlige ændringer for bygge- og anlægsaffald, som nu har større krav til ajourføring, samt for haveaffald (hegnsafklip m.v.) som ikke længere kan afbrændes i samme grad som før. 

De nærmere regler kan læses i regulativerne samt på kommunens hjemmeside.

Regulativ for jord, som er affaldet fastsætter regler for jord, som ikke er omfattet af eksempelvis jordstyringsregulativet.

Baggrund for regulativerne

Den nye affaldsaktørbekendtgørelse (af 14. december 2020) fastlægger, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et særskilt regulativ for erhvervsaffald, husholdningsaffald og jord, som er affald. Dette sker bl.a. i forbindelse med den ny Affaldsbekendtgørelse, som fastlægger nye regler som skal indarbejdes i Nordfyns Kommunes regulativer på affaldsområdet.

Forslag til 3 regulativer på affaldsområdet

Enhver har ret til at se og kommentere forslagene til regulativerne inden for en frist på 4 uger, fra annonceringen d. 3 maj 2021. 

Bemærkninger, spørgsmål og forslag sendes til kommunen

Eventuelle bemærkninger og forslag fremsendes til:

Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense, eller som e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk