Landzonetilladelse til etablering af sø på Langager 8, 5471 Søndersø

13.01.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til at etablere en 600 m2 sø på matr. 12y Søndersø By, Søndersø tilhørende Langager 8.

Nordfyns Kommune giver hermed efter planlovens § 35, landzonetilladelse til at etablere en 600 m2på matr. 12y Søndersø By, Søndersø tilhørende Langager 8.

Klagefrist er den 10. februar 2021.