Høring vedr nedlæggelse af del af privat fællesvej Nordstrandsvej 15 Tørresø 5450 Otterup

12.01.2021

Vejmyndigheden i Nordfyns Kommune skal hermed meddele påtænkt beslutning om godkendelse af nedlæggelse af del af den private fællesvej, beliggende på matr. nr. 4q, Tørresø By, Krogsbølle. 
Arealet der ønskes nedlagt som privat fællesvej, er vist på vedlagte kortskitse med gul krydsskravering.

Den påtænkte beslutning om nedlæggelse af del af den private fællesvej fremlægges hermed i høring i perioden fra d. 13. januar 2021 til den 11. marts 2021. I høringsperioden har alle vejberettiget med en væsentlig og individuel interesse i sagen, mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til den fremlagte beslutning.


Høringssvar kan sendes til Nordfyns Kommune via mail til: teknisk@nordfynskommune.dk, senest  torsdag d. 11. marts 2021.


Link til kort: Kortskitse