Forannoncering af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget Møllegyden 19, 5471 Søndersø

14.01.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-soholdet på Møllegyden 19, 5471 Søndersø op til revurdering.

Nordfyns Kommune skal revurdere den eksisterende svineproduktion på Møllegyden 19, 5471 Søndersø efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020 og bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019.

Produktionen har en § 12 miljøgodkendelse fra 2017 med flere end 750 stipladser til søer. Produktionen er derfor et IE-husdyrbrug.

I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast af revurderingen når den foreligger, skal være kommunen i hænde senest den 4. februar 2021.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Østergade 23, 5400 Bogense.

Resultastet af revurderingen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Afgørelsen om revurdering vil til den tid kunne påklages.