Afgørelse om dispensation for afstandskrav til naboskel

13.01.2021

Nordfyns Kommune giver dispensation for afstandskrav til naboskel på Egensevej 25, 5450 Otterup

Adresse: Egensevej 25, 5450 Otterup.

Resumé: Der er givet dispensation for afstandskrav til skel for opsætning af container til opbevaring af husdyrgødning. Afstandskravet er 30 m, men containeren ønskes opsat 8 m fra skel.

Klagefristen udløber den 10. februar 2021.