Februar

Forslag til Risikostyringsplan for Odense Fjord 2021-2027

26.02.2021

Orientering om offentlighedsperiode for Risikostyringsplan for stormflod fra hav.

Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan 2021-2, Kristianslundsvej 1 i Bogense

26.02.2021

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 25. februar 2021 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2020-7, Mindre erhvervsområde ved Skovsgårde

26.02.2021

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 25. februar 2021 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Landzonetilladelse til ridebane, Ølundgyden 48, 5450 Otterup

22.02.2021

Der gives hermed tilladelse til etablering af ridebane på matr.nr. 1a, Ølund By, Skeby

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr. tilhørende Margårdsvej 10, 5471 Søndersø

15.02.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1.800 m2 sø mellem matr. 1a og 1c Margård Hgd., Vigerslev

Foreløbig tilladelse til vandindvinding, Broendstrupvej 36

12.02.2021

Nordfuns Kommune meddeler Tilladelse til etablering- og midlertidig indvindingstilladelse af grundvand til ny boring på matr. nr. 2a, Bare Brønstrup By, Skamby.

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på Axel Brahesvej 54, 5471 Søndersø

10.02.2021

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 6b, Elvedgård Hgd, Veflinge.

Forannoncering af revurdering Pugholmvej 6

04.02.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-soholdet på Pugholmvej 6, 5450 Otterup op til revurdering.

Forannoncering af revurdering Kellebyvej 20

03.02.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-soholdet på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø op til revurdering.

Forannoncering af revurdering Tevringevej 5

03.02.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-slagtesvineholdet på Tevringevej 5, 5462 Morud op til revurdering.

1 2