H.C.A. Airport - forlængelse af miljøgodkendelse

12.04.2021

Nordfyns kommune meddeler forlængelse af de gældende driftsvilkår for Hans Christian Andersen Airport P/S, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N

De gældende driftsvilkår forlænges til udgangen af 2022.

Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til virksomhedens godkendelse efter §33 i  Miljøbeskyttelsesloven (L. Bek. 1218 af 25. nov. 2019 med senere ændringer). Lufthavnen er af virksomhedstypen  H 202. Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser.

Godkendelsen kan læses her og på Miljøstyrelsens portal: Digital Miljø Administration.

Klagefristen er 10. maj 2021

Klagevejledning ses i godkendelsen.