Landzonetilladelse til etablering af sø på Horsebækvej 36, 5450 Otterup

08.04.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til etablering af en ca. 300 m2 sø på matr. 9b Hjadstrup By, Hjadstrup

Adresse: Horsebækvej 36, 5450 Otterup. Matr.  9b Hjadstrup By, Hjadstrup

Projekt: Tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 300 m2 sø

Klagefristen er d. 6. maj 2021