Tilladelse til ny boring – Veflinge Vandværk

09.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til Veflinge Vandværk til at etablere og afprøve 1 boring ved Sdr. Esterbølle.

Adresse: 3g, Sdr Esterbølle, Særslev

Projekt: Tilladelse til ny boring

Klagefrist: 7. oktober 2020