Tilladelse til åbning mv. af rørlagt vandløb ved Ditlevsdal i Morud

02.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til åbning af rørlagt vandløb, samt udlægning af gydegrus og skjulesten i åbent vandløb på følgende matrikler: 12f, Farstrup By, Vigerslev og matrikel 19a, Farstrup By, Vigerslev.

Du kan læse afgørelse og bilag her: