Skovrejsning på matrikler tilhørende Toderupvej 21, 5471 Søndersø

08.09.2020

Nordfyns Kommune har vurderet, at skovrejsningsprojekter på matriklerne 3a Toderup By, Særslev og 1c Slagstrup By, Særslev tilhørende Toderupvej 21, 5471 Søndersø ikke kræver en VVM-afgørelse.

Læs høringssvaret her