Dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til åbning af Dybmoserenden, samt udlægning af skjulesten og gydegrus

07.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til åbning af Dybmoserenden, samt udlægning af skjulesten og gydegrus på matrikel nr. 12f, Farstrup By, Vigerslev og matrikel 19a, Farstrup By, Vigerslev.

Adresse: Matrikel nr. 12f, Farstrup By, Vigerslev og matrikel 19a, Farstrup By, Vigerslev.

Afgørelsen kan læses her:

Klagefrist: 05/10/2020.