Tilladelse til øget indvinding mv. til Nordfyns Vandværk

02.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til øget indvinding, rensning af råvand, ændring af indvindingsanlæg samt udledning og nedsivning af behandlet råvand til Nordfyns Vandværk

Indhold: Afgørelse med vilkår

Klagefrist 30. september 2020