Screening af ansøgning om skovrejsning på Rødegårdsvej 10, Søndersø

07.09.2020

Det vurderes at projektet ikke er VVM pligtigt, hvorfor Nordfyns Kommune ikke har indvendinger mod projektet.

Nordfyns Kommune har foretaget screening af ansøgning om skovrejsning på matr.nr. 24a Rugård, Veflinge.

Det vurderes at projektet ikke er VVM pligtigt, hvorfor Nordfyns Kommune ikke har indvendinger mod projektet.

Ansøgningen om skovrejsning behandles af Miljøstyrelsen.

Med venlig hilsen

Niklas Henning Jensen
Skov og Landskabsingeniør
Tlf 28 78 35 53