Dispensation til restaurering af to moser og tre søer

14.10.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af tre § 3 beskyttede søer med to tilhørende § 3 beskyttede moser på Matrikel nr. 1n Venteløkke, Veflinge.

Sted: Rugårdsvej 840, 5474 Veflinge

Projekt: Dispensation til restaurering af to moser og tre søer

Klagefrist: 12. november 2020