Endelig tilladelse til boring DGU nr. 136.2789 - Søndersø Vandværk

13.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Søndersø Vandværk endelig tilladelse at tage boring DGU nr. 136.2789 i brug.

Matr.nr.: 12u Søndersø By, Søndersø

Projekt: Læs den endelige indvindingstilladelse her.

Klagefrist: 11. december 2020