Revurdering af miljøgodkendelse, Vedbyvej 32, 5471 Søndersø

17.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler revurdering af miljøgodkendelsen tilhørende husdyrproduktionen på Vedbyvej 32, 5471 Søndersø.

Læs her revurdering af miljøgodkendelsen tilhørende husdyrproduktionen på Vedbyvej 32, 5471 Søndersø.

Der gives i revurderingen ikke tilladelse til et forøget dyrehold eller andre godkendelsespligtige ændringer

Klagefrist: 16. december 2020