Nordfyns Vandværk, øget vandmængde til kildeplads Pugholm

18.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til indvinde 55.000 m3 vand. Tilladelsen er gældende for boringerne DGU nr. 128.224 og 128.225

Adresse: Nordfyns vandværk - Kildeplads Pugholm

Indhold: Forøgelse af indvindingsmængden på midlertidig vandindvindingstilladelse.

Klagefrist: 16. december 2020