Miljøgodkendelse Hasmark Camping Udendørs badeland

10.03.2020

Nordfyns Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed godkendelse til det eksisterende udendørs badeland ved Hasmark Strand Camping, Strandvejen 205, 5450 Otterup.

Adresse: Strandvejen 205, 5450 Otterup

Projekt: Godkendelse til det eksisterende udendørs badeland ved Hasmark Strand Camping

Afgørelsen er meddelt efter Svømmebadsbekendtgørelsen, bek. nr. 918 af 27. juni 2016, §3 stk. 1.

Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Svømmebadsbekendtgørelsens § 13 stk. 5.