Tilladelse til etablering af sø på Egensemark 41

04.03.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1200 m2 sø på matr. nr. 8ae V. Egense By, Grindløse

Adresse: Egensemark 41, 5400 Bogense

Projekt: Tilladelse til etablering af sø

Klagefrist: 3. april 2020.