Ansøgning om miljøgodkendelse Kosterslevvej 85

19.03.2020

Forannoncering af miljøgodkendelse efter § 16 a af svineproduktion – Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø.

Nordfyns Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse efter ny lov af svineproduktionen på Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 520 af 1. maj 2019.

Dyreholdet i eksisterende stalde ønskes godkendt efter ny lov med et samlet uændret produktionsareal på 1.360 m2 grisestald.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i staldene, men der ønskes etableret en fortank på 30 m2 med betonlåg. Fortanken placeres i tilknytning til de eksisterende husdyrgødningsopbevaringsanlæg.

I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest torsdag den 16. april 2020.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.