Ekspropriation til regulering af vandløb ved Åbakkevej, Morud - åstedsforretning

30.03.2020

Nordfyns Kommune holder åstedsforretning tirsdag den 28. april 2020 som forberedelse til regulering af vandløb ved Åbakkevej, Morud, herunder at fritlægge vandløbet løbende mellem Søndersøvej og Idrætsvej, Morud.

Under åstedsforretningen besigtiges ejendommene, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises over for ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 11.00 for lb.nr. 1 og lb.nr. 2 på Idrætsvej 7, 5462 Morud. Herfra besigtiges lb.nr. 1 og lb.nr. 2.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup i tiden fra den 31. marts 2020 til den 26. maj 2020 og på www.nordfynskommune.dk

Denne annonce tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver, eller i anden egenskab har retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.


A112322-019-001 Arealfortegenelse v.1.0

A112322-019-TE-001 v.1.0

Udsnit af vandløbsloven §§ 71-73

Udsnit af vejloven §§ 94-104


Nordfyns Kommune

Rådhuspladsen 2

5450 Otterup