Vandindvindingstilladelse Emmelev AS

28.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig tilladelse til vandindvinding på 20.000 m3/år fra boringen DGU nr. 137.1555.

Adresse: Emmelev A/S

Projekt: Tilladelse til vandindvinding på 20.000 m3/år fra boringen DGU nr. 137.1555.

Klagefrist 25. juni 2020