Kalkknuser til Bogense Forsyningsselskab

04.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at installere to ultralydsanlæg, på
afgang vandværk til afhjælpning af kalkgener hos Bogense Forsyningsselskab
forbrugere

Adresse: Bogense Forsyningsselskab

Projekt: Tilladelse efter vandforsyningsloven §21 til at installere to ultralydsanlæg

Klagefrist: 1. juni 2020