Vandindvindingstilladelse Norup Strand

30.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler: Tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 2bh, Norup Strand, Norup, 5450 Otterup.

Adresse: Matr. nr. 2bh, Norup Strand, Norup, 5450 Otterup

Projekt: Vandindvindingstilladelse til vanding af landbrugs og gartneriafgrøder.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.