Tilladelse til krydsning af Stavis Å

22.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Stavis å med gangbro, samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Nærmeste adresse: Idrætsvej 7, 5462 Morud

Projekt: Tilladelse til krydsning af Stavis Å.

Klagefrist: 20-07-2020

Ved spørgsmål ring eller skriv til Rasmus Jyrkinewsky Nielsen på telefon: 30 45 97 23 eller mail: raniel@nordfynskommune.dk