Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

08.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1000 m2 sø på matr. nr. 15f Harritslev By, Skovby.

Sted: Smidstrupvej 15b, 5400 Bogense.

Projekt: Etablering af en ca. 1000 m2 sø på matr. nr. 15f Harritslev By, Skovby.

Klagefrist: 7. juli 2020