Landzonetilladelse til etablering af sø – Klingeskov 45, Klintebjerg

22.06.2020

Nordfyns Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø efter planlovens § 35 på matr. 2c, Gerskov by, Skeby tilhørende Klingeskov 45.

Adresse: Klingeskov 45, 5450 Otterup

Projekt: Etablering af sø, Klingeskov 45, Klintebjerg.

Klagefrist: 22. juli 2020