Afgørelse om tilladelse til opsætning af kornsilo på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter §10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til opsætning af kornsilo til 1.000 ton på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge

Adresse: Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse til opsætning af kornsilo til ca. 1.000 ton korn. Siloen opsættes i forbindelse med den eksisterende bygningsmasse.

Klagefristen udløber den 20. juli 2020.