Miljøtilladelse, Nyt Hesteliv, Søndersøvej 144, 5462 Morud

18.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler Miljøtilladelse i henhold til Husdyrgodkendelseslovens §16b til udvidelse af produktionsareal til hestehold.

Adresse: Nyt Hesteliv, Søndersøvej 144, 5462 Morud

Resumé: Tilladelse til opførelse af udebokse

Klagefristen udløber den 16. juli 2020