Afgørelse om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Odensevej 156, 5400 Bogense

04.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion på Odensevej 156, 5400 Bogense.

Adresse: Odensevej 156, 5400 Bogense.

Resumé: Den eksisterende produktion er godkendt efter Husdyrbrugloven til at anvende det eksisterende produktionsareal på 5.148 m2 fordelt på 3.753 m2 til slagtesvin og 1.395 m2 til
smågrise. Der sker ingen ændringer i forhold til nuværende drift.

Klagefristen udløber den 2. juli 2020.