Afgørelse om svineproduktion på Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til den eksisterende svineproduktion på Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø.

Adresse: Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø.

Resumé: Den eksisterende svineproduktion er godkendt efter § 16a i Husdyrbrugloven. Der er givet tilladelse til fortsat at anvende de nuværende 1.360 m2 produktionsareal til slagtesvin. Der er desuden givet tilladelse til at etablere en fortank.

Klagefristen udløber den 20. juli 2020.