Landzonetilladelse - Huggetvej 44, Bogense

04.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af sø på 4.500 m2 efter planlovens § 35 på matr. 86a Bogense Markjorder tilhørende Huggetvej 44.

Adresse: Huggetvej 44, Bogense, matr. 86a Bogense Markjorder.

Projekt: Landzonetilladelse til etablering af en ny sø.

Klagefrist: 2. juli 2020