Høring af restaureringsprojekt i forbindelse med åbning af rørlagt vandløb

30.06.2020

Nordfyns Kommune påtænker at meddele tilladelse til åbning af rørlagt vandløb.

Nordfyns Kommune påtænker at meddele tilladelse til åbning af rørlagt vandløb.

Læs her om projektet:

Høringsfrist d. 25-08-2020

Høringssvar sendes til: raniel@nordfynskommune.dk