Ekspropriation til ny cykelsti mellem Morud og Bredbjerg - åstedsforretning

26.06.2020

Nordfyns Kommune holder åstedsforretning mandag den 10. august 2020 som forberedelse til anlæggelse af ny cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.

Under åstedsforretningen besigtiges ejendommene, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises over for ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 14.00 ved lb.nr. 1, delnr. 1-1, matr.nr. 3a Langesø Hgd., Vigerslev m.fl., på parkeringspladsen ved Havrehedskolen, hvor delnr. 1-1 til 1-7 gennemgås sammen med lb.nr. 13.

Derefter fortsætter åstedsforretningen kl. 15.00 ud for Rugårdsvej 725, hvor indgrebet for lb.nr. 7, matr.nr. 3a Morud By, Vigerslev vil behandles.

Kl. 15.30 forsætter åstedsforretningen ud for Tokkerodvej 56, lb.nr. 3, matr.nr. 2l Langesø Hgd., Vigerslev.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er

nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup i tiden fra den 13. juli 2020 til den 7. september 2020 og på www.nordfynskommune.dk

Denne annonce tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver, eller i anden egenskab har retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.


A112322-020-001

F1 K20 H1 0080

F1 K20 H1 0081

F1 K20 H1 0082

F1 K20 H1 0083

F1 K20 H1 0084

Udsnit af vejloven §§ 94-104


Nordfyns Kommune

Rådhuspladsen 2

5450 Otterup