Tilladelse til at etablere og afprøve én boring – Søndersø Vandværk

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Søndersø Vandværk tilladelse til at etablere og afprøve en boring på vandværkets grund ved Floravænget.

Adresse: 12u Søndersø By, Søndersø

Projekt: Boretilladelse og midlertidig indvindingstilladelse

Klagefrist: 29. juli 2020