Miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

03.07.2020

Nordfyns Kommune har i dag meddelt miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelsen er givet til nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, listepunkt K203.

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven, Godkendelsesbekendtgørelsen og Standardvilkårsbekendtgørelsen.

Se miljøgodkendelsen her

Klagefrist: 31. juli 2020. Klagevejledning ses side 11 i miljøgodkendelsen.