Tilladelse til krydsning af Stavis Å

31.07.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Stavis Å med stibro til ny cykelsti, samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Projekt: Tilladelse til krydsning af Stavis Å.

Klagefrist: 28-08-2020

Ved spørgsmål ring eller skriv til Rasmus Jyrkinewsky Nielsen på telefon: 30 45 97 23 eller mail: raniel@nordfynskommune.dk