Ekspropriation til ombygning af krydset Odensevej/Assensvej, 5400 Bogense

10.07.2020

Nordfyns Kommune har besluttet at ombygge krydset Odensevej/Assensvej

Der etableres helleanlæg og anlæg for cyklister. Krydset forsynes med trafiksignal.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 11. august 2020, kl. 9.00.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejer og eventuelle brugere. Ejer, eventuelle brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejeren af den berørte ejendom er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale, vejledning om ekspropriation kan ses på Nordfyns Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra 14. juli 2020 til 8. september 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nordfyns Kommune, bygningskonsulent Per Frydkjær, pfr@nordfynskommune.dk, telefon 3043 2879.


Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00