Tilladelse til etablering af en sø samt terrænregulering

02.01.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 1000-1500 m2 sø samt terrænregulering på matr. Nr. 9c, Vigerslev By, Vigerslev.

Adresse: Tværskovvej 33, 5462 Morud

Projekt: Tilladelse til etablering af en 1000-1500 m2 sø samt terrænregulering på matr. Nr. 9c, Vigerslev By, Vigerslev

Klagefrist: 30. januar 2020