Høring af screeningsafgørelsen vedr. ansøgning om indvindingstilladelse ved Maderup Moderup og Kolshave

29.01.2020

Høring af screeningsafgørelsen vedr. ansøgning om indvindingstilladelse på matr. nr. 3a Maderup By, Særslev, matr. nr. 3b Moderup By, Særslev samt matr. nr. 2a, Kolshave By, Gudbjerg.

Høring

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen skal derfor foretage en offentlig høring af afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. § 35, stk. 1, punkt 2 og stk. 2 i miljøvurderingsloven.

Du kan læse materialet her:

Vi skal have modtaget jeres eventuelle spørgsmål, ønsker om yderligere relevante oplysninger samt bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold senest 12. februar 2020.