Ekspropriation til ny cykelsti mellem Skamby og Søndersø - åstedsforretning

07.01.2020

Nordfyns Kommune holder åstedsforretning onsdag den 5. februar 2020 som forberedelse til anlæggelse af ny cykelsti mellem Skamby og Søndersø herunder etablering af en tunnel til underføring af cykelstien ved Sandvad.

Under åstedsforretningen besigtiges ejendommene, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises over for ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 10.00 ved lb.nr. 1, matr.nr. 13c Søndersø By, Søndersø, Ullerupvænget 9, 5471 Søndersø og forsætter kl. 10.45 ved lb.nr. 2, matr.nr. 18c Ullerup By, Skamby der er gadejord beliggende mellem Ullerupvej 59-65, 5485 Skamby.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er

nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup i tiden fra den 8. januar 2020 til den 4. marts 2020 og på www.nordfynskommune.dk


Arealfortegnelse Skamby-Søndersø v.1.0

Ekspropriationsplan 201

Ekspropriationsplan 204

Udsnit af vejloven § 94-104


Denne annonce tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver, eller i anden egenskab har retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.