Miljøgodkendelse NGF Nature Energy

11.02.2020

Nordfyns kommune meddeler: Miljøgodkendelse til ændring af afkast fra opgraderingsanlæg på virksomheden, samt vilkår om indførelse af miljøledelsessystem på virksomheden.

Adresse: Odensevej 158, 5400 Bogense.

Projekt: NGF Nature Energy er i gang med en større udvidelse af biogasanlægget beliggende Odensevej 158, 5400 Bogense. Udvidelsen er miljøkonsekvensvurderet og endelig godkendt 18 marts. 2019.

Der er siden miljøgodkendelsen blev meddelt opnået erfaring med en indretning hvor afkast fra opgraderingsanlæg renses i det centrale biofilter. Det er ud fra disse erfaringer fundet, at den bedste løsning for rensning af afkastluften er ved særskilt luftrenseanlæg. Der er derfor søgt om at ændre indretningen efter dette.

Miljøgodkendelsen fastsætter nye afkasthøjder og emissionsgrænseværdier for svovlbrinte.

Miljøgodkendelsen kan hentes her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Klagefristen er 10. marts 2020.