Miljøgodkendelse Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24

28.02.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed Miljøgodkendelse til udvidelse af Lykkeslund Bioenergi ApS med en eftergasningstank.

Adresse: Lykkeslund Bioenergi ApS, Holemarken 24, 5450 Otterup

Projekt: Tilladelse til at opføre en eftergasningstank.

Godkendelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens §33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Vilkårene er stillet efter standardvilkårsbekendtgørelsen.

Klagefristen er 27. marts 2020, klagevejledning ses i afgørelsen.