Høring af rørlægning af grøft ved Thorvej

06.02.2020

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til rørlægning af ca. 7,5 meter privat vandløb

Adresse: Martikel 14cz, Hasmark By, Norup langs Thorsvejs forlængelse

Projekt: Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til rørlægning af ca. 7,5 meter privat vandløb på matrikel 14cz, Hasmark By, Norup langs Thorsvejs forlængelse. Rørlægningen sker  i forlængelse af eksisterende 9 meter rørlægning. Rørlægningen har til formål at muliggøre etablering af teknikhus.

Frist for bemærkninger: Har du bemærkninger eller spørgsmål til projektet bedes du skrive til nikhj@nordfynskommune.dk inden 3. marts 2020.

Se kortmateriale her.

Med venlig hilsen

Niklas Henning Jensen
Skov og Landskabsingeniør
Tlf 28 78 35 53