Høring af regulering af vandløb ved Morud

24.02.2020

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til regulering af vandløb ved Morud.

Reguleringen omfatter åbning af rørlagt vandløb mellem matriklerne 2a og 2u, Langesø Hgd, Vigerslev og 6a og 8r, Morud By, Vigerslev, samt ændring af vandløbets nedre forløb, så rørlægningen under Idrætsbanerne erstattes af et åbent forløb syd om idrætsanlæggene.

Projektet er beskrevet her.

Kommentarer til projektet bedes sendt til Nordfyns Kommune inden 20/3 2020 på mail til: teknisk@nordfynskommune.dk