Forannoncering af revurdering af miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug

03.02.2020

Forannoncering af revurdering af svineproduktion – Vedbyvej 32, 5471 Søndersø.

Nordfyns Kommune skal revurdere den eksisterende svineproduktion på Vedbyvej 32, 5471 Søndersø efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1261 af 29. november 2019 og bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 1. maj 2019.

Produktionen har en kap. 5-miljøgodkendelse fra 2006 med flere end 750 stipladser til søer og mere en 2.000 stipladser til slagtesvin. Produktionen er derfor et IE-husdyrbrug.

I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast af revurderingen når den foreligger, skal være kommunen i hænde senest mandag den 2. marts 2020.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.boger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Østergade 23, 5400 Bogense.

Resultatet af revurderingen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Afgørelsen om revurdering vil til den tid kunne påklages.